Cellplast

Cellplast känns vanligast igen som de vita spröda skivorna som man hittar hos de allra flesta bygghandlarna. Användningsområdena är många och sträcker sig från emballage när man ska skicka saker, till isolering till grunden.

Två typer av Cellplast

När man pratar om hård cellplast, alltså de skivor som du hittar i din bygghandel så finns det två varianter. Dessa är EPS- och XPS-typ. Skillnaderna här är hur skivorna tillverkats vilket därmed även ger olika egenskaper. EPS är den spröda varianten och är oftast vit. XPS är betydligt hårdare och liknar lite en ost om man bryter isär den. Den sistnämnda skivan klarar oftast högre belastning och används därför till mer krävande delar av isoleringen. Läs mer om cellplast på sidan cellplaster.nu.

Användningsområden

Cellplast används till en rad olika saker. Den främsta är väl kanske som isoleringsmaterial till husgrunder eller under garageuppfarten. Varianten L-element används som isolering till platta på mark och ger då en isolering underifrån. Det finns även en rad andra användningsområden så som att emballera ett paket så att innehållet inte skadas.

Viktiga egenskaper

När man klassificerar en cellplastskiva så är det en rad olika egenskaper som är viktiga att ta reda på. Vissa är mer viktiga än andra beroende på vad skivan ska användas till. Den kanske allra viktigaste egenskapen är skivans hållfasthet, alltså hur stort tryck skivan klarar innan den går sönder. Detta mäts i kPa och anges vanligen i skivans namn. En skivan som exempelvis heter S100 anger då att skivans tryckhållfasthet vid korttidsbelastning är 100 kPa. Skivor kan ha ett värde på alltifrån 80 till 200 kPa.

Läs mer om Cellplast

Vill du läsa mer om cellplast, kanske materialets egenskaper, tillverkning och mycket annat så kan läsa vidare på sidan som enbart handlar om Cellplast.